Kubíkovacie tabuľky v 1.17

Program Kubíkovacie tabuľky je určený pre lesníkov a drevárov na kubíkovanie dreva meraného v kôre, aj bez kôry a na prepiso- vanie číselníkov do originálnych tlačív.

Kubatúru vypočítava z kruhových plôch pre jednotlivé dreviny z hrúbky, preto dĺžku môžete zadávať akúkoľvek. Dĺžka guľatinového dreva sa meria v metroch. Hrúbka je priemer v strede kusa, ktorý sa meria aj s kôrou v celých cm.

Tabuľky odpočítajú kôru podľa jednotlivej dreviny a vypočítajú čistý objem v plnometroch, čiže metroch kubických. Podľa tabuľky bez kôry sa dá vypočítať objem valca. Program je úplne zadarmo.
Lytebox v 3.22

Lytebox je ľahký a rýchly program na vytváranie fotoalbumov. Na tejto stránke je doplnený o exif fotografii. Sami môžete upraviť kód, alebo rozšíriť funkčnosť, ak si to budete priať.

Program je úplne zadarmo a môže byť použitý na ľubovoľnej webovej stránke, ktorú vlastníte, alebo spravujete. Neexistuje žiadny poplatok, alebo akékoľvek obmedzenia použitia. Môžete ho použiť pre vaše osobné webové stránky, alebo riadiť svoje podnikanie.

Lightbox

Lightbox je podobný program ako Lytebox, len s tým rozdielom, že nepodporuje exif fotografii, ale automatické prehľadávanie má plynulejšie.
Scroll to Top

Tento program umožňuje užívateľom hladko posúvať stránku späť do hornej časti, zľahčuje a zvyšuje pohyb nahor na dlhých webových stránkach. V skutočnosti sa nejedná o program, ale iba o vpísanie skriptu na koniec stránky. Je vhodný pre webové stránky s veľkým množstvom obsahu.

Šípka sa objaví v dolnej pravej časti stránky a zostáva počas rolovania. Po kliknutí na šípku sa stránka zroluje na začiatok.
Kurzory

Animované kurzory skrášlia a oživia vašu stránku. Stačí stiahnuť súbor kurzory.zip a rozbaliť ho v Program Files. V Ovládacom panely kliknite na Myš a zmeňte ukazovatele.
Navigácia iGO8

Úpravy navigačného programu iGO, skin Gurjon.

Countryinfo

Informácie o štátoch Európy. Pre rozmery displeja 480 x 272px. Nejedná sa o klasické načítanie z máp, ale o externú aplikáciu, ktorá sa dá umiestniť na SD kartu.

Informácie o jednotlivých štátoch je možné vyvolať buď priamo z mapy kliknutím na vlajočku konkrétneho štátu, alebo kliknutím na červenú ikonku vpravo dole, tu sa zobrazí zoznam všetkých štátov, listovaním hore a dole sa dá zvoliť požadovaná informácia.


Súbor countryinfo.zip rozbaliť a adresár countryinfo vložiť do APP. Ak adresár APP nemáte, treba ho vytvoriť vedľa adresára iGO8.


Schémy

Schémy sú súbory, ktoré nahradzujú základné zobrazenie definované v skine. Umožňujú tak vlastné nastavenie prostredia (zobrazenie mapy a POI v dennom a nočnom režime) bez zásahu do skinu. Týchto súborov je veľmi veľa a dajú sa jednoducho prispôsobiť.

Tu je obloha aj so slnkom a nočná s hviezdami. Slnko a mesiac sa objavia ak sú nízko nad obzorom a mesiac samozrejme keď svieti.

Obloha v pozadí sa stmieva a rozjasňuje podľa času.Súbor sky.zip rozbaliť a adresár sky vložiť do iGO8\gfx

Slovenčina do iGO8

V Lang Slovák sú preložené všetky heslá do Slovenčiny

Súbor Lang_Slovak_igo.zip Nerozbaľovať! Vymeniť za starý v iGo8\content\lang

Slovenčina do iGO PRIMO 2.4 Android

V Lang Slovák sú preložené všetky heslá do Slovenčiny

Súbor Lang_Slovak.zip Nerozbaľovať! Vymeniť za starý v iGo8\content\lang

Klávesnica

Slovák a Czech (QWERTZ) klávesnica zo slovenskou a českou diakritikou.

Súbor keyboard.zip Rozbaliť a keyboard.ini vložiť do iGO\data.zip\config


@ email
@ email